Primatas .LT

Andrejaus Larionovo iniciatyva

Laisvosios asociacijos


Kodėl?

Vokietijoje,
XVII a. antroje pusėje gimęs rašytojas Liuvdikas Burnė galimai buvo vienas iš psichoanalizės tėvo S.Freudo įkvėpėjų. Kaip teigė biografas E.Jonesas, Freudas buvo sužavėtas vokiečių rašytojo esė "Menas tapti tikru rašytoju per tris dienas" ir teigė, jog ji galėtų būti vadovas ir šių dienų rašytojams. E.Jones pacitavo L.Burne: "Čia yra mano žadėtasis praktinis patarimas. Paimk keletą popieriaus lapų ir tris dienas iš eilės užrašyk be jokio sukčiavimo ar veidmainiavimo viską, kas tau ateina į galvą. Rašyk tai, ką galvoji apie save, apie moteris, apie Turkijos karą, apie Gethe, apie Fonko kriminalinį nusikaltimą, apie Paskutinį teismą, apie tuos, kurie yra didesni autoritetai už tave.. Praėjus toms trims dienoms, tu pats nustebsi, kiek naujų, neįprastų ir nuostabą keliančių minčių tau kilo. Toks štai yra būdas tapti rašytojų per tris dienas..."
Mes savo ruožtu nesiimsime vertinti ar galima tapti tikru rašytoju per tris dienas, ir ar apskritai juo galima tapti tik dėka rašymo, tačiau viso šio projekto metu sieksime kurti laisvąsias asociacijas dėka rašymo ir kitokių kūrybinio proceso išraiškos formų, vedami to pačio rašytojo, kūrėjo ar net Vienio skleidžiamo patoso sielos viduje, bent šiomis retomis akimirkomis kuomet pasiliekama su pačiu savimi ir atsiribojama nuo bet kokių išorinių dirgiklių. Mūsų tikslas nepripažinimas, kuris jau seniai išvargino žmonija, bet procesas link tikslo pačio savaime, link savęs išpildymo. Atsiribosime nuo įsipareigojimų kažkam patikti, net būdami profesionalais tapsime diletantais, tam, kad darbas taptu malonumu iš džiaugsmo ir meilės savo tikslui pasiekti.


Rašto darbų pateikimas ir viešinimas

Tekstai ir dailės kūriniai (darbų nuotraukos) priimami facebook'o paskiroje (asm.žinute) ir el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tekstai skelbiami anonimiškai (tik su jūsų vardu ir priskirtu eilės numeriu), tačiau pageidaujant galima nurodyti pilną vardą ar jūsų pageidaujamą slapyvardį.
Užklasinėje veikloje gyvai dalyvaujančių asmenų darbai skelbiami be išankstinio sutarimo, jeigu nėra išreikšti kiti pageidavimai. Darbai skelbiami taip pat neįvardinant autoriaus, siekiant išvengti šališkumo viešo interpretavimo metu.

Apie viešą interpretavimą

Tiek atsiųsti, tiek susitikimų metų parengti darbai skelbiami viešam vertinimui ir interpretavimui, tokiu būdu mokomės priimti kitą nuomonę, pastebėjimus, taip pat per kito žmogaus interpretacijas pažįstame galbūt kitokį matymą, kuris dažnai skiriasi nuo pačio kūrėjo užduotos minties savo darbui. Interpretuodami patys, mokomės pažinti ir įsigilinti ne tik į kūrybinėje saviraiškoje glūdinčius jausmus, bet ir į jo kūrėjo vidinį pasaulį. Nesiekiame įžeisti ar pažeminti kitą žmogų ar jo kūrybos.

Užklasinė veikla

Užklasinėje veikloje didžiausias dėmesys skiriamas nuotolinio individualaus ar grupinio darbo su įvairaus amžiaus žmonėmis statyboms (per socialinius tinklus, pvz: facebook, skype). Skatiname bendrauti, įsitraukti į laisvųjų asociacijų kūrimo procesą, taip pat organizuoti, bei dalyvauti mūsų ir kitų projektų dalyvių asmeninę iniciatyvą rengiamuose susitikimuose, diskusijose ir kt. renginiuose. Projektas yra laisvanoriškumo principu paremta iniciatyva. Bet koks dalyvavimas projekto veikloje yra nemokamas ir neatlygintinas.

Vizija

Kiekvienas procesas turi savo tikslą, mūsų tikslas laisvosios kūrybos namai vaikams, suaugusiems ir seneliams. Atviruose kūrybos namuose žmonės galės kurti ir dalintis savo darbais. Kūrybos namai juks konsumerizmo epochos nenugalėtus individus į bendruomenę, kovojančią už žmogaus kaip kūrėjo vardą, už sielą kurios dėka žmogus yra išplėštas iš kitų gyvūnų tarpo.

Trumpa esminio termino priešistorė

Laisvosios asociacijos labai panašu, kad remiasi personalizmo principais, kurių svarbiausias skelbia, jog egzistuoja laisvos ir nepriklausomos asmenybės. Kaip teigė XX a. vienas iš Peronalizmo propaguotojų, prancūzų filosofas E.Munjė "niekas smarkiau nesikerta su personalizmo principu, kaip visuotinai pamėgta mąstymo ir veiklos schema, automatiškai skirianti sprendimus ir nurodymus, skelbianti tyrimus ir sauganti nuo nerimo, išbandymų ir rizikos. Munjė laikėsi nuomonės, kad kuo žmogaus būtis kūrybiškesnė, tuo ji ir asmenybiškesnė.
Laisvųjų asociacijų kaip psichoanalitinio tyrimo metodo taikymo (tiesa tik pačiam sau) pradininkas buvo mokslininkas universalas Francis Galtonas. Mokslininkas teigė, kad "...idėjų atsiranda asocijuojant, ryšium su naujai jutimais suvoktu objektu ar ankstesnėmis idėjomis... Idėjų kyla savaime ir jų neįmanoma sukelti priverstinai, bet tik netiesiogiai... Šios asocijuotos idėjos, nepaisant to, kad daugelis jų nepaprastai greitai pralekia ir jos miglotos, vos tik peržengusios mūsų sąmonės slenkstį, gali būti sučiuptos, ištrauktos į dienos šviesą ir užrašytos" ("Psichoanalitiniai etiudai", 2009). Galtono išsakytuose samprotavimuose apie minties kilmę asocijuojant iš dalies atsispindi  dar XVII a. gyvenusio škotų filosofo ir istoriko Deivido Hiumo teiginiai, filosofas teigė, kad "Idėjos yra išblukę, netobuli įspūdžių vaizdiniai, saugomi atmintyje ir atkuriami vaizduotėje.  Įspūdžiai yra tikrasis pažinimo šaltinis, o idėjos tik pagalbinės priemonės, pažinimui naudingos tik tiek, kiek teisingai kopijuoja įspūdžius. Tačiau ne visos idėjos tai daro. Mat yra sudėtinės ir paprastos idėjos. Pastarosios tiesiogiai susiję su įspūdžiais taip, kad kiekviena idėja yra kokio nors įspūdžio vaizdinys ir kiekvienai idėjai yra atitinkamas įspūdis. Bet ne kiekviena sudėtinė idėja turi ją atitinkantį įspūdį. Pvz., kentauras, Pegasas. Kuo sudėtingesnė idėja tuo didesnė tikimybė, kad joje glūdi klaida. Kad įspūdžiai yra idėjų šaltinis, o ne atvirkščiai, rodo faktas, jog nuo gimimo aklas žmogus nesupranta spalvos idėjos, nes neturi spalvos įspūdžio".
Šių dienų psichoterapeutas John Birtchnell vienoje iš savo knygų skyrių pašviestu meno terapijai kaip psichoterapijos formai pažymi, kad "kaskart, kai dailininkas žvelgia į savo kūrinį, atsipalaiduoja emocijos, nes jis susiliečia su idėja, paakinusia jį nutapyti paveikslą. Tai tarsi ėjimas ratu: idėja verčia jį kaip nors išoriškai ją atvaizduoti, jos atvaizdavimas savo ruožtu primena pradinę idėją."

Bet tam, kad atsirastu idėjos ir jų asociacijos apie kurias kalba visi šie mokslininkai, žinoma reikia patyrimo, nuo kurio didžiąją savo dalimi priklauso idėjų bei jų asociacijų pasaulis žmogaus sąmonėje ir jo atspindys sielos gilumose. Šioje svetainėje sveikinamos spalvingos patirtys kuriomis praturtinama žmogaus sąmonę visą jos gyvavimo laikotarpį, kviečiama sučiupti savo gilias vidines mintis, kurios taip dažnai praskrieja pro šalį kaip pastebėjo F.Galtonas, tokiu būdu plėtojant savo kaip kūrėjo potencialą ir tapti savo vidinio pasaulio analitikų, per tuos pačius savo kūrybos vaisius, nebijant būti savimi kaip atkreipė dėmesį psichoterapeutas J.Birtchnell'is.

Kitos panaudojimo galimybės

Moksle - moksleiviui ar studentui suteikiama galimybė pačiam imtis iniciatyvos ruošiant kūrybinį ar net griežtai mokslinį projektą viešam pristatymui ar individualiam darbui. Iš pirmo žvilgsnio jam suteikiama visiška laisvė, tačiau jis paruošiamas organizaciniam ir asmeniniam tobulėjimui, per asmeninės atsakomybės prisiėmimo ugdymą.
Menas kaip kūrybinės saviraiškos forma; neįrėmintas į išankstines tam tikras formas, kūrėjui suteikia laisvę išreikšti save įvairiais saviraiškos būdais ir taip gauti grįžtamąjį ryšį su svarbiausia šiame veikime asmenybe - pačiu savimi.

Į viršų
Free live stats and visitor counter and conversion tracking for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop