Žmogus, toks, kokį jį žinome nėra užbaigtas kūrinys; gamta vysto jį iki tam tikro taško ir palieka vystytis toliau jo paties pastangomis ir būdais arba gyventi ir mirti tokiu, kokiu jis gimė, arba išsigimti ir prarasti sugebėjimą vystytis. P.D.OuspenskyRUOŠIAMA....Sahelanthropus tchadensis
Prieš 7.0 - 6.0 mln.m.

Liekanos rastos Čado respublikoje (centrinė Afrika), Toros Menale. Šešios dalys sudarė pilną kaukolę, kuriai buvo duotas Tumajaus (Toumai) vardas, du apatinio žandikaulio fragmentai ir tris izoliuoti dantys. 

Radiniams buvo charakteringa daug specifinių savybių, todėl buvo priskirta nauja giminė ir rūšis pavadinta  Sahelanthropus tchadensis.

 Sahelanthropus tchadensis - kaukolė yra pati seniausia vertikaliai vaikščiojusio sutvėrimo kaukolė. Vertikalią eiseną nusako didelė pakaušio anga, kuri persikėlusi į priekį; bazion'as (taškas esantis viduryje priekinio krašto didžiojoje pakaušio angoje) randasi linjoje tarp miego arterijų. Tokia tarpinė padėtis charakteringa keturkojioms žmogbeždžionėms ir vėlesnėms hominidams.

Aprašytas: 2002 m. Brunet ir kt.


Orrorin tugenensis
Prieš 6.0 mln.m.

 Radiniai Kenijoje, Tugen Hills'e.

2000 m. mokslininkų grupė iš Paryžiaus (Prancuzija) koledžo ir Kenijos muziejaus bendrija vadovaujama B.Senju ir M. Pickfordo, Tugen Hills'e aptiko 12 kaulų priklausiusiu hominidams, įskaitant dešinįjį ir kairįjį dubens kaulus. Radiniai priklausė bent 5 individams abiejų lyčių. Šios liekanos gavo kolekcinį šifravimą BAR.

Radinių senumas ir jų archajinė morfologija atradimo autoriams suteikė pagrindą aprašyti naują hominido rūšį ir giminę Orrorin tugenensis. Populiariojoje literatūroje šis australopitekas žinomas kaip "tūkstantmečio žmogus".
Kairiojo ir dešiniojo dubens kaulo fragmentai turi daugybė savybių kurios O. tugenensį priartina prie hominidų ir atskiria jį nuo žmogbeždžionių. Dubens kaulų požymiai esmingai nurodo jų savininko judėjimo būdą. Tuo pačiu viršutinių galūnių struktūra nurodo judėjimo medžiais galimybes (kaip ir pas gerokai vėlesniu laikotarpiu gyv. australopiteku). Dantys pagal kai kurias savybes supanašėja į šimpanzių. 

O. tugenensis ūgis buvo maždaug  1,1 -1,2 m.


 Ardipithecus kadabba
Prieš 5.5 mln.m.

Radiniai rasti Etiopijoje, keliuose skirtinguose Vidurio Avašo upės slėnio vietose, pietryčiuose nuo Hadaro: Alayla ir Asa Koma 3. 
Dažnai naudojamas pavadinimas Ardipithecus ramidus kadabba. Vienas iš seniausių vertikaliai vaikščiojusiu būtybių, kurios rankų ir kojų kaulai yra išlikę.
Radiniai apima dalį dešinės puses apatinio žandikaulio, izoliuotų dantų, raktikaulį, du peties ir alkūnės kaulo fragmentus, dvi plaštakos falangas, proksimalinę pėdos falangą, - šie kaulai priklausė mažiausiai 5 iems individams. Dantų sandara (ypač iltynių) yra tarpinė tarp žmogbezdžionių ir žmogaus, bet artimesnė žmogui. Ilgųjų kaulų sandara nurodo į vertikalią eiseną.


Ardipithecus ramidus

Prieš 4.4 mln.m.

Radiniai aptikti Ardyje (Etiopija) 1992-1993 metais. Hominidų liekanos sudarė kaukolės ir jauniklio žandikaulio fragmentus, daug izoliuotų dantų ir viršutinių galūnių kaulų dalių fragmentus priklausiusius ne mažiau kaip 17-ai individų. 1995 metais buvo aptikta daugiau kaip 90 suakmenėjusių fragmentų, sudarančių apie 45% viso saugusiojo individo skeletą, įskaitant kaukolės, stuburo, rankų, dubens, kojų ir pėdų dalis (skeletas buvo pavadintas "Ardi"). Tai yra seniausias vertikaliai vaikščiojusio hominido skeletas su daugybe beždžionėms bendrų bruožų.
Pradžioje šie radiniai buvo pavadinti Australopithecus ramidus vardu, o vėliau priskirti naujai - Ardipithecus, giminiai.

"Ardipithecus" palyginimas su "Sahelanthropus" ir vėlesniais Australopitekais dar kartą parodė, kad žmonių protėvių evoliucija vyko tam tikrais šuoliais. Sahelanthropo gyvenusio prieš 6-7 milijonus metų ir Ardipitheca gyvenusio prieš 4,4 milijono metų vystymosi lygis yra beveik vienodas, kai vos po 200 tūkstančių metų (prieš 4,2 milijono metų) gyvenę Anamanų australopitekai turėjo daug naujų savybių, kurios beveik nesikeitė iki pat "ankstyvojo Homo", kuris pasirodė prieš 2-3-2,6 mln. metų.


Australopithecus anamensis

Prieš 4.2 - 3.9 mln.m.

Radiniai aptikti dviejose Kenijos vietose - Kanapoi ir Allia Bay. 

Pirmasis radinys priklausęs šiai hominidų rūšiai buvo kairysis distalinio žastikaulio fragmentas, aptiktas Kanapoi 1965 metais Harvardo ekspedicijos metu, kuriai vadovavo B. Patterson'as. Po beveik 30 metų, 1994 m. mokslininkų grupė kuriai vadovavo M.G. Liki aptiko nemažai fosilijų, leidžiančių aprašyti naują ankstyvųjų australopitekų rūšį; 
Iš viso rasta apie 100 iškastinių priklausiusiu daugiau nei 20 -iai individų. Visoms liekanoms būdingi pongidiniai ir hominidiniai požymiai maždaug vienodomis proporcijomis.

Tikėtina, kad ši rūšis yra ardipitekų palikuonis ir australopiteko protėvis.

Su gerai išvystyta stačia eisena Australopitekai anamensis tikėtina jog kartais vaikščiojo keturiomis remiantis į sulenktus rankų pirštus (apie tai byloja alkūnkaulio struktūrą).Australopithecus afarensis
Prieš 4.0 - 2.5 mln.m.

Radiniai aptikti Kenijoje, Tanzanijoje ir Etiopijoje, daugybėje vietovių.

Afaro Australopithecus yra gerai žinomas dėl kasinėjimų Hadaroje, vykusiu 1973-1977 metais. Tarptautinės Afarinių tyrimų ekspedicijos metu, vadovaujamos I. Coppenso, M. Tayebo ir D. Johansono, buvo surasta daugiau kaip 240 hominidų liekanų, priklausančių bent 35 individams.

Hadaro Australopithecus morfologiniai ypatumai, dėl medžiagos reprezentatyvumo, yra labai gerai ištirti ir laikomi pagrindų lyginant kitus Australopithecus tipus. Tarp daugybės atradimų labiausiai žinomos "AL 288-1" patelės liekanos. Šis radinys gavo vardą "Lucy". 1971 m. Lapkričio 30 d. D.Johansonas ir T. Gray buvo rastas 40% Lucy skeleto liekanos buvo rastos Kada Hadaro žemės sluoksniuose, labiausiai tikėtina egzistavimo data yra prieš 3,18-3,2 mln. m.

Afaro Australopithecus kaukolė pasižymėjo žema, nuožulne kakta; stambia antakių linija. Kaktinio kaulo smilkinių linijos sudaro žemą sagitalinę plokštumą. Pakaušis eina tiese linija su ryškiai išreikštu pakaušio kontūru. Kaukės pagrindas labai silpnai išgaubtas, kaip pongido (gorila, žmogbeždžionė).

Pakaušio srityje A. afarensis kaukolė yra žemesnė ir apatinėje dalyje labiau išsiplėtusi negu A. africanus, kas yra labiau primityvus variantas; Šiuo atžvilgiu A. afarensis yra labiau panašus į masyvų Australopiteką. 


 
Kenyanthropus platyops
Prieš 3.5 - 3.2 mln.m.

Radiniai aptikti Lomekvis, Kenija.

Rasta kaukolė ir kitos suakmenėjusios iškasenos; Kenyanthropus platyops buvo specializuota rūšis, kuri nebuvo mūsų tiesioginės rūšies dalis.

Pagrindas rūšies aprašymui buvo morfologinių savybių mozaika, atskirai aptinkama ir pas kitus Australopithecus, bet tam tikroje sudėtyje charakterizuojanti būtent K. platyops rūšį.

Pasak šią rūšį aprašiusių mokslininkų, veido skeleto forma leidžia Kenyanthropus platyops priartinti prie vėlesnio Homo rudolfensis ir netgi kalbėti apie tai, kad šiuos "ankstyvuosius Homo" priskirti Kenyanthropus genčiai, pavadinus Kenyanthropus rudolfensis.

Labiausiai būdingas pirmojo aprašo autorių nuomone bruožas yra gerokai platesnis ir plokštesnis Kenyantropo veidas, tačiau, pirmiausiai, jis gali būti padidintas dėl deformacijos ir, antra, ši savybė nėra daug ryškesnė nei daugelyje A. africanus ar pas masyvius Australopithecus ; Be to, akivaizdžių šios rūšies skirtumų pagal išvardintus bruožus, nuo sinchroninės ir geografiškai identiškos A. afarensis rūšies nėra.


 Australopithecus africanus

Prieš 3.5 - 2.4 mln.m.

Pietų Afrika, radiniai aptikti daugelyje vietų - Taung, Sterkfonteyn ir Makapansgat.

Šiai rūšiai priklausė pirmasis Australopithecus'o radinys - jauniklio kaukolė, pavadinta "Baby from Taung", aprašyta R. A. Dart'o 1925 m. Būtent ši kaukolė ir būtent priekinės pakaušio dalies forma, leido Dartui manyti, kad Australopithecus pasižymėjo stačia eisena.

A. africanus turėjo labiau progresyvę pagal savo sandarą kaukolę negu A. afarensis, bet tuo pačiu labiau archajišką skeletą.

Šios rūšies proporcijos buvo tarpinės tarp šimpanzės ir šiuolaikinio žmogaus.

Bendras A. africanus kūno dydis svyravo nuo maždaug metro iki pusantro metro, svoris - nuo 20 iki 40 kg.


Australopithecus bahrelghazali
Prieš 3.5 - 3.0 mln.m.

Liekanos rastos Čado Respublikoje Coro Toros.

Priekinė apatinio žandikaulio dalis su 7-iais hominido dantimis buvo aptikta M. Brunett'o kartu su kolegomis ir pasitarnavo kaip holotypas, apibūdinantis naują Australopithecus bahrelghazali rūšį.

Iš viso rasta viena viršutinė ir viena apatinė žandikaulio dalis, taip pat izoliuotas dantis. Apskritai šie radiniai mažai kuo skiriasi nuo afarų Australopithecus liekanų.

Dantų sistemos ypatumas, tai jog P1 ir P2 turi po tris šaknis, kuomet A. afarensis turi 1-2 šaknis P1 ir 2 šaknis P2; tryjų šaknų apatiniai premolarai nėra būdingi jokioms kitoms Australopithecus rūšims.

Šių radinių svarbą apibrežia geografinė padėtis kurioje jie buvo rasti: dauguma Australopithecus randama Rytų ir Pietų Afrikoje, Australopithecus Bahr-el-Ghazal - šiaurėje, o tai rodo labai platų šios grupės pasiskirstymą.


 Australopithecus garhi

Prieš 2.5 mln.m.Australopithecus sediba

Prieš 2.0 - 1.8 mln.m.


Paranthropus aethiopicus

Prieš 2.5 mln.m.
Paranthropus boisei

Prieš 2.5 - 1.0 mln.m.Paranthropus robustus

Prieš 2.5 mln. - 900 tūkst.m. Homo rudolfensis
Prieš 2.3 - 1.5 mln.m.Homo habilis
Prieš 2.3 - 1.5 mln.m.Homo ergaster
Prieš 1.8 - 1.4 mln.m.Homo erectus
Prieš 1.5 mln.m - 400 tūkst.m.

 


Homo heidelbergensis
Prieš 800 - 130 tūkst.m.Homo helmei

Prieš 500 - 130 tūkst.m.


Homo neanderthalensis
Prieš 130 - 28 tūkst.m.Homo floresiensis

100 - 50 tūkst.m.


Homo sapiens sapiens

Atsirado prieš 100 tūkst.m.

O tiksliau 1986 metų ;) ... RUOŠIAMA....
Joomla templates by a4joomla